Kovinoplastika Lož d.d.

ORODJARNA

Cesta 19. oktobra 57, Lož
1386 Stari trg pri Ložu

tel.: 01 70 95 280
tel. trženje: 01 70 95 380
fax: 01 70 57 315

www.toolshop-kovinoplastika.si
info@toolshop-kovinoplastika.si
 

ORODJARSTVO

 
 
Orodjarstvo

Kratek čas izdelave orodij dosegamo s terminskim obvladovanjem in učinkovitim vodenjem vseh faz procesa. Vključevanje v razvoj izdelka, inovativno konstruiranje orodja dopolnjeno z učinkovito tehnologijo in proizvodno logistiko, visoko produktivna proizvodnja, natančne kontrolne meritve, izdelava poskusnih vzorcev, preverjanje merske ustreznosti in izdelava poskusnih serij so najkrajša pot do kakovostnega izdelka. S FEM analizo in računalniško podprto simulacijo lahko ovrednotimo različne tehnične rešitve in jih po potrebi spremenimo že zgodnji fazi razvoja izdelka ali orodja.


PRODUKTI

  • Progresivna orodja
  • Transfer orodja
  • Orodja za globoki vlek

PODROČJA

  • Avtomobilska industrija
  • Pohištvena industrija
  • Industrija bele tehnike

DIMENZIJE

  • Max. dimenzije orodij 3000 x 1500 mm
  • Max. širina traku za progresivno orodje 950 mm
  • Max. dimenzije obdelovanca 6000 x 2500 mm
   

Novice

 
 
 
certifikat Tüv 2015