Kovinoplastika Lož d.d.

ORODJARNA

Cesta 19. oktobra 57, Lož
1386 Stari trg pri Ložu

tel.: 01 70 95 280
tel. trženje: 01 70 95 380
fax: 01 70 57 315

www.toolshop-kovinoplastika.si
info@toolshop-kovinoplastika.si
 

zakaj mi?

Preizkušena in finalizirana orodja in stroji, predstavitev prvih vzorcev izdelkov skupaj s poskusnimi serijami v dogovorjenih rokih ob ustrezni kakovosti dodatno zmanjšajo možnost zastojev in stroške zagona proizvodnje. To nam omogoča obsežen strojni park, strokovno usposobljeno osebje in računalniški sistemi, ki so povsem združljivi z naročnikovimi. Z doma razvitimi programskimi rešitvami za vodenje in spremljanje upravljamo lastno proizvodnjo. Naročnikom pa nudimo tudi podporo v fazah definiranja, implementacije in preko celotnega življenskega cikla izdelka. Zato si pri nas kakovost in hitrost podajata roki. Orodjarna Kovinoplastike Lož je zato zanesljiv partner od razvoja do priprave za množinsko proizvodnjo izdelkov na orodjih izdelanih pri nas.

Novice

 
 
 
certifikat Tüv 2015